KOMMUNALVALG 2021

Socialdemokratiets kandidater til Hillerød Byråd

Kandidaterne er listet i den rækkefølge, de er opstillet:

Kandidatliste

1. Kirsten Jensen

2. Thomas Brücker

3. Louise Colding

4. Susanne Due Kristensen

5. Jamil Cheheibar

6. Mie Lausten

7. Vivi Wøldike

8. Mathilde Clauson-Kaas

9. Mustafa Adham

10. Niels Nedergaard

11. Jens Græsted

12. Emil Colding Sørensen

13. Ingo Hvid

14. Heidi Liljedahl

15. Kenneth Østed

16. Nanna Kjær

17. Peder Bisgaard

VORES POLITIK

Trivsel og et trygt børneliv og en ambitiøs miljø- og klimapolitik for Hillerød