Sundhedsreformen og den regionale udflytning

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Socialdemokratiet vil vi gerne bidrage til at udvikle vores samfund. Men ikke alene. Denne udvikling skal ske via demokratiske folkevalgte fora og i et samarbejde for- og med- borgerne. For os handler det om, at borgerne fortsat skal være i centrum og have direkte indflydelse på beslutningerne.

Jeg er enig med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Innovationsminister Sophie Løhde i, at vi fortsat skal udbygge og udvikle vores sundhedsvæsen, herunder Det Nære Sundhedsvæsen, men ikke på den måde, som regeringen og DF foreslår. En strukturreform med øget centralisering, mere bureaukrati og tiltagende privatisering af det offentlige sundhedsvæsen, er ikke vejen frem. Et synspunkt der heldigvis deles af mange fagfolk, eksperter og borgere. Læs mere

Fornuftige justeringer af folkeskolereformen

Af Nick Hækkerup, MF, og Christina Høi Skovdal, byrådsmedlem og lærer

Et bredt flertal i Folketinget har indgået et forlig om folkeskolen. Der er lyttet til og taget hånd om væsentlige dele af de udfordringer, som fulgte af skolereformen.

Vi skal skabe gode rammer for folkeskolen. Det skal være nemt at åbne skolen for omverdenen, og eleverne skal møde afvekslende undervisning, der styrker deres faglighed og trivsel.

De små elever får en kortere skoledag, hvor der stadig er plads til den understøttende undervisning. I den understøttende undervisning skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning. Det er godt. Læs mere

Hvad betyder forslaget til sundhedsreform?

Kom til debatmøde med fire spændende oplægsholdere, hver med et ben forskelige steder i sundhedsvæsnet og som dermed kan blive en del af den foreslåede sundhedsreform.

Hvornår: Mandag den 18. februar kl. 18:30 – 20:30

Hvor: Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød

Vi har samlet:

 • Nick Hækkerup Folketingsmedlem
 • Vibeke Westh Kredsformand Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd
 • Susanne Kristensen Sygeplejerske, medlem af regionsrådet og formand for psykiatriudvalget
 • Thomas Brücker Paramediciner, byrådsmedlem
 • Læs mere

  Bestyrelser fjerner nærheden

  Af Nick Hækkerup, Folketingsmedlem (S)

  Med Lars Løkke i spidsen fremlagde regeringen for kort tid siden en plan for det danske sundhedsvæsen. Tanken bag er fin. Regeringen siger endelig det samme, som Socialdemokratiet har gjort i lang tid. Borgerne og patienterne skal kunne mærke nærheden ude i alle afkroge af Danmark. Men én ting er, hvad de siger. En anden ting er, hvad de vil gøre.

  For de vil lukke regionsrådene. De siddende regionsrådsmedlemmer er folkevalgte, almindelige mennesker, med øje for det nære, og dermed de hverdagsproblemer som andre mennesker har. Det er den direkte forbindelse mellem os og sundhedssystemet, vi alle er afhængige af. Regionsrådene er med til at sikre, at vi har mulighed for at blive hørt. Hvis vi ikke føler os trygge, kan vi ændre vores stemme. Det bliver regionsrådspolitikerne nødt til at respektere. For de skal på valg igen. Læs mere

  En folkeskole med plads til alle

  Avisen har de sidste par dage skrevet en del om elever, der ikke modtager undervisning. De fleste er nok enige i, at det er en katastrofe for et barn ikke at deltage i fællesskabet. Hvad gør vi så ved det?

  Jeg har arbejdet i folkeskolen i mange år, og jeg har oplevet elever, der havde det svært i skolen. Jeg ved af erfaring, at folkeskolen magter de fleste opgaver, hvis der indgås aftaler, hvor krav og forventninger til samarbejdet accepteres af de involverede. Det kan være vanskeligt at nå til enighed, og det tager tid. Derfor kan jeg ikke forstå, at man tager sit barn ud af et eksisterende tilbud uden at have et nyt parat. Det nytter ikke noget at tage barnet ud af fællesskabet mens der forhandles, fordi arbejdet med elevernes læring og udvikling er et samarbejde, og det er svært at komme tilbage til en klasse eller bare være undervisningsparat efter et længerevarende fravær.

  Derfor vil ufleksible krav fra én part kun skabe uro i samarbejdet, hvilket ikke er til gavn for nogen – slet ikke eleven. Læs mere

  Nytårstur til FN-byen

  Socialdemokratiet i Hillerød-kredsen indbød til besøg og rundvisning i FN-byen den 9. januar. Det blev en spændende oplevelse med en bred orientering om FN-byens historie og ikke mindst om de 17 verdensmål, som FN har opstillet for en bæredygtig udvikling og for afskaffelse af sult og fattigdom.

  Endelig gav kredsens folketingskandidat, Nick Hækkerup, et grundigt rids af de umiddelbare udfordringer i det internationale samarbejde op til et kommende folketingsvalg.

  Læren af Macrons fejl

  af Nick Hækkerup, folketingsmedlem og kandidat i Hillerød-kredsen

  Jeg var på den franske ambassade i København, da det stod klart, at Macron og ikke Le Pen blev Frankrigs præsident. Jeg kunne derfor høre det kollektive lettelsens suk, der lød fra forsamlingen.

  Stort set hele det politiske miljø, den intellektuelle elite og medierne i Danmark faldt hinanden om halsen i begejstring. Bevægelsen ”En Marche” var ny og spændende. Macrons valgsejr var en sejr over den populistiske nationalisme, der ellers gik –og går – sejrsgang i Europa. Læs mere