Hvad står vi for?

Valgprogram fra KV2017
– Børn og uddannelse
– Trafik
– Ældre
– Kultur og fritid
– Miljø og klima
– Handel og erhverv
Principprogram – Download
Centrale politiske oplæg
– Reform af den offentlige sektor
– Et skattevæsen vi kan stole på
– Velfærd først
– Tillid, faglighed og arbejdsglæde
Synspunkter