Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning

Grøn omstilling kan betale sig – også økonomisk. De engagerede virksomheder i vores kommune er allerede i gang med den grønne dagsorden, og vi har et professionelt forsyningsselskab, som engagerer sig i Hillerød Symbiose, hvor virksomheder og uddannelser finder grønnere løsninger sammen. Vi ønsker at der fortsat skal være gode muligheder for at tiltrække arbejdspladser til Hillerød Kommune, og vi vil især gerne tiltrække virksomheder, der vil satse på et grønt regnskab. Her er arbejdet i Hillerød Symbiose vigtigt, fordi der i selve symbiosetankegangen ligger et ønske om at kunne genbruge hinandens ressourcer. Tovholderen i Hillerød Symbiose er det kommunalt ejede Hillerød Forsyning. Vi mener, at Hillerød Forsynings fokus på at levere en stadig grønnere forsyning på varme, vand, køling, affald og spildevand, skal fortsætte.

Socialdemokraterne mener, at vi skal benytte os af den kombination af politisk vilje, et fremsynet erhvervsliv og et nytænkende forsyningsselskab, der har præget Hillerød i de sidste mange år. Det er den bedste måde at sikre Hillerød en grøn vækst og grønne arbejdspladser – også i fremtiden.

Socialdemokraterne vil forhindre vand i kældrene og oversvømmelser på vejene. Vi vil forhindre forurening med snavset spildevand. Derfor vil vi fortsat finde løsninger på separatkloakering, som gavner, og som folk kan leve med. Det regner meget i Hillerød, og det nye Favrholm er en god mulighed for at gøre det rigtigt fra starten. Vi vil bruge vandet aktivt til at skabe rekreative områder, som fx søer og åer, og på den måde sikre, at regnvandet bliver et gode i stedet for et problem.