Det skal være let og sikkert at færdes i vores kommune

Vi vil opleve mere transport på vejene, når flere personer og varer skal transporteres. Socialdemokratiet vil mindske trængsel og tidsspilde i kø på vejene, og derfor skal vi arbejde på at få mere flow på vejnettet, cykelstinettet og busnettet. Biltrafikken skal skrues lidt ned og den kollektive trafik lidt op.

Hillerød som cykelby

Vi vil styrke cyklisme med et sammenhængende cykelstinet, bedre overgang til kollektiv transport og bedre cykelparkering. Vi har stemt for at vi skal lave forsøg med cykelgader, og vi vil have flere cykel-lyskryds og cykelsvingbaner, da særlig lysregulering for cykler og måske særlige svingbaner vil kunne styrke cyklernes position i trafikken og gøre det lettere og hurtigere at vælge cyklen frem for bilen.

Vi mener, at Banestien skal gøres mere kendt via skiltning, den er en virkelig vigtig ’hovedfærdselsåre’ for cyklister, der vil til/fra stationen, til/fra bymidten eller området ved Milnersvej – og det helt ved at undgå det farlige kryds ved Marie Mørks Skole.

Andre cykelstier kunne få samme status.

Vi mener, at cykelparkeringen skal forbedres i centrum især ved gågadernes start, som fx ved Fisketorvet, på Torvet, ved Frederiksgade, Helsingørgade og ved Hillerød Station.

Vi skal have et godt cykelkort for Hillerød, som både lokale og turister kan have glæde af. Det bør kobles op på allerede eksisterende app for cyklister.

Vi vil have informationstavler på Hillerød Station, der viser en oversigt over cykelruter og vejvisere til Banestien.

Vi sal stadig satse på et mere sammenhængende cykelstinet i Hillerød By, og vi skal have etableret de cykelstier, som aldrig er blevet helt færdige, som f.eks. resten af Frederiksværksgade, cykelstien bag Frederiksborgcenteret eller den sidste stump af cykelstien til Skævinge.

Offentlig Transport

Når du kommer til Hillerød Station, Favrholm Station og Skævinge Station, skal der være bedre information om, hvilke busser der kan bringe dig videre.

Vi vil have flere ringlinjer med faste minuttal – også til den nye bydel Favrholm. Vi vil overveje om flextur er en god løsning til nogle af de lokalområder, der ikke er dækket godt nok ind med de faste busruter, eller om vi måske er nødt til at finde flere penge til faste ruter.

Kirsten Jensen har været frontløber i kampen om at få ombygget Hillerød Station. Det er fuldstændigt afgørende for, om vi kan gøre togtrafikken mere smidig, og samtidig sikre, at både S-tog og Lokaltog kan køre videre til den nye station ved Favrholm og det nye hospital. Samtidig mener vi, at både stationen og busholdepladsen trænger til renovering og modernisering. En hel del af dette arbejde er på statens område og for statens penge, så vores job er at presse på.

Bedre trafikafvikling i Hillerød Kommune

Hillerød er en pendlerkommune, og vi vil fortsat arbejde for at få motorvejen helt til Hillerød. Men vi skal også gøre mere på kommunens egne veje, for at sikre bedre fremkommelighed på indfaldsvejene.

For fremkommeligheden i Hillerød midtby bør der igangsættes en grundig undersøgelse af, hvad en ringlinje, som man har set det i andre mellemstore byer, vil kunne gøre for at skabe bedre trafikforhold i Hillerød bymidte. Det er aldrig rigtig blevet undersøgt eller afprøvet som forsøg. Det kunne fx være en ensrettet centerlinje op ad Milnersvej, ned ad Hostrupsvej og hen ad Roskildevej. Vi vil gerne vide, om det kan give bedre afvikling af trafikken med hensyn til fart og sikkerhed.

Vi vil også have en analyse af, hvad vi kan gøre for at hjælpe trafikken ind og ud ad Hillerød morgen og eftermiddag. Måske er der brug for ekstra svingbaner på indfaldsvejene? Måske skal vi indstille trafiklysene anderledes? Kan vi koordinere skolernes og ungdomsuddannelsernes mødetider, så ikke alle skal ind i Hillerød og ned ad Milnersvej og Carlsbergvej samtidig?

Vi vil have sænket farten både i de små bysamfund, på landevejene og i Hillerød by. Vi går ind for at der laves 40 km zoner for biler på mange flere udvalgte strækninger, og vi vil have en plan for, hvordan vi får farten ned på landevejene, der hvor vi har erfaring med, at folk kører alt for stærkt, og der sker ulykker.

Parkering i Hillerød

Socialdemokraterne vil have så gode parkeringsforhold i Hillerød, som muligt. Det er vigtigt for en by som vores, at der er ordentlige parkeringsforhold. Det er vigtigt, at vi kan tiltrække kunder og medarbejdere udefra, og vi som bor her, vil også gerne af med bilen, når vi skal handle. Vi vil gerne kunne parkere tæt på, og helst så billigt som muligt. Under en tredjedel af parkeringspladserne i bymidten ejes af os som borgere (kommunens P-pladser), så langt de fleste ejes af private. For kommunale såvel som private gælder det, at de skal holdes ved lige. Det koster penge. De private pladser er tilmed også en forretning.

Vi mener, at der især er 2 ting, vi skal have for øje:

1: Vi skal have mulighed for at komme tæt på butikkerne, ikke mindst når vi kun har et kort ærinde. Hurtig ind og hurtig ud igen giver plads til en anden medborger med samme behov for lige at stikke ind på apoteket eller hente en buket blomster eller en pizza.

2: Vi skal finde ud af, hvem der skal vedligeholde og betale. Det kræver indtægter til private ejer af p-pladser eller skattepenge til de kommunale.

Budgetaftalen for 2018-2021 rummer midler, der svarer til 1 times gratis parkering – hvordan pengene bruges, kan afhænge af, om der kommer gode forslag fra Hillerød Byforum, hvor alle interessenter er med om bordet.

Socialdemokraterne ønsker, at Hillerød Byforum, som byrådet er en del af, skal hjælpe med at finde gode parkeringsløsninger til gavn for borgere og kunder. Kommunen kan kun beslutte at gøre parkering gratis på kommunens egne parkeringspladser, men da to tredjedele af parkeringspladserne er privatejede, vil det alligevel koste penge at parkere mange steder i byen, og de privatejede kan opleve det som en pludselig konkurrenceforvridning.

Vi mener at løsningen på parkeringsproblemerne ser forskellig ud for hver enkelt af os, og det er dem, der har brug for P-plads og dem, der stiller p-pladserne til rådighed, som sammen kan finde de bedste løsninger. Målet er naturligvis, at alle bliver mere tilfredse, finder parkeringssystemet nemt at bruge (måske med smart skiltning, pendler-apps, beboer-apps osv.), og oplever det hele som mere retfærdigt. Det er med til at øge Hillerøds tiltrækningskraft.