Større tilskud betyder større forpligtelser

Af Per Kristensen, medlem af Socialdemokratiet

Vi er mange, der er glade for, at samfundet støtter privatskolerne, da de selvfølgelig har en plads i et mangfoldigt samfund som det danske. Men om tilskuddet skal være på 71% eller 78% beror nok mere på den enkeltes opfattelse af fællesskabets og privatskolernes rolle i samfundet.

Men den seneste tids debat om støtten til privatskolerne, giver nu anledning til at overveje om niveauet på tilskuddet til privatskolerne stemmer overens med fællesskabets forventninger til privatskolernes rolle. Jeg mener, at hvis fællesskabet skal betale næsten 80% af prisen på en folkeskoleelev til en elev i privatskolen, skal fællesskabet have større indflydelse på privatskolens aktiviteter, end de har i dag. Læs mere