Socialdemokratiet vil sikre værdig tilbagetrækning

Af Thomas Brücker, medlem af byrådet i Hillerød

Vi har lige været vidne til at regeringen i samarbejde med de Radikale, har lavet en aftale om at forbedre seniorførtidspensionen.

En aftale der ifølge dem skal give op imod 17000 danskere der arbejder 15 timer eller mindre ret til førtidspension.

Problemet er bare at tallet ikke er 17000 men snarere 130. Det skyldes at folk med maksimalt 15 timers arbejdsevne allerede er sygemeldte eller i flexjob da ingen kan leve  alene af at arbejde 15 timer om ugen. Læs mere

Debatmøde om sundhedsreformen

Socialdemokratiet i Hillerød afholdt mandag den 18. februar 2019 et velbesøgt åbent debatmøde på Grundtvigs højskole, med udgangspunkt i regeringens foreslåede sundhedsreform.

Læs også Hillerød Postens artikel om mødet

Panelet bestod af 4 dygtige og erfarne debattører, der hver især har tæt tilknytning til, og indsigt i det Danske sundhedsvæsen:

  • Nick Hækkerup, tidligere sundhedsminister, MF.
  • Vibeke Westh, Formand Dansk sygeplejeråd, Hovedstaden.
  • Susanne Due Kristensen, Sygeplejerske, Formand for Social -og psykiatriudvalget, Region H.
  • Thomas Brücker, Paramediciner, Medlem af byrådet i Hillerød.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte. Især i forhold til sundhedsreformens konsekvenser for den enkelte borger og dennes demokratiske indflydelse på sundhedsvæsnet, men også temaer som gratis tandpleje, ulighed i sundhedssystemet, lægemangel, tjenestepligt for nyuddannede læger, og forebyggelse blev debatteret. Læs mere

Sundhedsreformen og den regionale udflytning

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Socialdemokratiet vil vi gerne bidrage til at udvikle vores samfund. Men ikke alene. Denne udvikling skal ske via demokratiske folkevalgte fora og i et samarbejde for- og med- borgerne. For os handler det om, at borgerne fortsat skal være i centrum og have direkte indflydelse på beslutningerne.

Jeg er enig med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Innovationsminister Sophie Løhde i, at vi fortsat skal udbygge og udvikle vores sundhedsvæsen, herunder Det Nære Sundhedsvæsen, men ikke på den måde, som regeringen og DF foreslår. En strukturreform med øget centralisering, mere bureaukrati og tiltagende privatisering af det offentlige sundhedsvæsen, er ikke vejen frem. Et synspunkt der heldigvis deles af mange fagfolk, eksperter og borgere. Læs mere

Budgetforlig 2017, ny apotekerlov og regionsrådsvalg

Af Susanne Due Kristensen, Regionrådsmedlem for Hillerød og Gribskov kommuner

Siden sidst har vi landet et budgetforlig i Region Hovedstadens budget. Alle partier er i år med. Det er igen lykkedes Socialdemokraterne, at få sat et stort aftryk på forliget, indenfor de snævre rammer vi har.

I budgettet er vi blevet enige om i højere grad styre efter patientrettigheder og udrednings- og behandlingsrettigheder end i forhold til, hvor meget vi kan producere. Derfor har vi besluttet at indføre takstfri styring på endnu flere af vores sygehusafdelinger. Det er en god håndsrækning til personalet, at de ikke længere hovedløst skal løbe stærkere og stærkere. Læs mere