Regeringen og DF fører hetz mod regionerne

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I øjeblikket kører Regeringen og DF en voldsom kampagne mod Regionernes bevarelse. Mange af de informationer, som fremføres i den kampagne giver ikke et retvisende billede.

Derfor kommer her et link til Danske Regioner og nogle let læselige sider, hvor I kan få indsigt i de mange initiativer, som allerede er i gang i regionerne og et mere faktuelt indtryk af det der sker i regionerne for borgerne og i samarbejdet med kommunerne både i tekst og tal. Læs mere

Sundhedsreformen og den regionale udflytning

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Socialdemokratiet vil vi gerne bidrage til at udvikle vores samfund. Men ikke alene. Denne udvikling skal ske via demokratiske folkevalgte fora og i et samarbejde for- og med- borgerne. For os handler det om, at borgerne fortsat skal være i centrum og have direkte indflydelse på beslutningerne.

Jeg er enig med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Innovationsminister Sophie Løhde i, at vi fortsat skal udbygge og udvikle vores sundhedsvæsen, herunder Det Nære Sundhedsvæsen, men ikke på den måde, som regeringen og DF foreslår. En strukturreform med øget centralisering, mere bureaukrati og tiltagende privatisering af det offentlige sundhedsvæsen, er ikke vejen frem. Et synspunkt der heldigvis deles af mange fagfolk, eksperter og borgere. Læs mere

Budget 2019-22 indgået

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

Så fik vi landet et budget i Region H. Enhedslisten. DF, Konservative og LA er ikke med i forliget. Liberal Allinace (2 pers.) meldte sig i første omgang som en del af forliget, men i praksis støttede de ikke op om den fælles aftale. De blev derfor til sidst af forligspartierne bedt om at melde klart ud om de tilsluttede sig forliget eller ej. Da de 2 medlemmer ikke kunne komme med en klar melding ekskluderede de sig selv, og de er derfor ikke med i budgetforliget 2019-22 længere. Læs mere

Status for budget 2019

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Region H er vi så småt ved at lade op til budgetforhandlingerne med både et konstruktivt gruppemøde på Esrum Kloster d.12/8 og nu med et budgetseminar d. 14/8 i Region H. Selv om budgetaftalen med Staten, som blev indgået i juni 2018 er lidt bedre end sidste år, så er vi stadig nødt til at finde besparelser i år. Men der er mere ”luft” i budgettet end sidste år, ligesom vi er kommet af med effektiviseringskravet på 2%.   Læs mere

Budgetforlig 2017, ny apotekerlov og regionsrådsvalg

Af Susanne Due Kristensen, Regionrådsmedlem for Hillerød og Gribskov kommuner

Siden sidst har vi landet et budgetforlig i Region Hovedstadens budget. Alle partier er i år med. Det er igen lykkedes Socialdemokraterne, at få sat et stort aftryk på forliget, indenfor de snævre rammer vi har.

I budgettet er vi blevet enige om i højere grad styre efter patientrettigheder og udrednings- og behandlingsrettigheder end i forhold til, hvor meget vi kan producere. Derfor har vi besluttet at indføre takstfri styring på endnu flere af vores sygehusafdelinger. Det er en god håndsrækning til personalet, at de ikke længere hovedløst skal løbe stærkere og stærkere. Læs mere

Lidt om køkkenet på nyt Nordsjællands Hospital

Af Susanne Due Kristensen, Regionrådsmedlem for Hillerød og Gribskov kommuner

Tak for sidst og tak for en god modtagelse på generalforsamlingerne. Jeg er pt. godt i gang med, at forberede mig til valget med billeder og video. Det bliver rigtigt godt og glæder mig til, at gå i valgkamp med jer til efteråret.

Jeg har i dette indlæg valgt at opdatere jer om ”Køkkensituationen” på Nyt Nordsjællands Hospital, i forlængelse af den debat, som den sidste tid har verseret i medierne.

Som I sikkert har erfaret afviste fungerende sundhedsminister Karen Elleman, at vi måtte tilbygge et hospitalskøkken for Region Hovedstadens egne penge. Vi har nu søgt 3 gange og fået afslag 3 gange. Læs mere