Socialdemokratiet vil sikre værdig tilbagetrækning

Af Thomas Brücker, medlem af byrådet i Hillerød

Vi har lige været vidne til at regeringen i samarbejde med de Radikale, har lavet en aftale om at forbedre seniorførtidspensionen.

En aftale der ifølge dem skal give op imod 17000 danskere der arbejder 15 timer eller mindre ret til førtidspension.

Problemet er bare at tallet ikke er 17000 men snarere 130. Det skyldes at folk med maksimalt 15 timers arbejdsevne allerede er sygemeldte eller i flexjob da ingen kan leve  alene af at arbejde 15 timer om ugen. Læs mere