Debatten om udligning

Af Per Kristensen, socialdemokrat

Det er nu, vi skal have en debat om vores udligningssystem. På nuværende tidspunkt vil 66 kommuner i 2020 være modtagere, og 32 kommuner vil være bidragydere. Måske er det rimeligt og fornuftigt, men beregningerne er komplicerede, og hvis kriterierne for beregningsgrundlaget er skjult, bliver det hele endnu mere dunkelt, og der skabes mistro og utryghed ved de politiske beslutninger. Jeg, som er socialdemokrat, ønsker, at regeringen fremlægger de forskellige kriterier og spiller med åbne kort, så vi alle kan deltage i debatten. Læs mere