Åbent debatmøde om EU, internethandel og forbrugersikkerhed

Er det lige så sikkert at købe en kageform på Wish som i den lokale isenkræmmer?
Hvordan er dine forbrugerrettigheder når du handler på nettet, og er det ens på alle hjemmesider?
Hvad gør EU for at sikre forbrugerne?

Kom og stil dine egne spørgsmål, tirsdag den 2. april 19.00-20.30 i Støberihallen i Hillerød, og få svar på endnu flere, når Socialdemokratiet indbyder til åben debat.
Vi har inviteret to superdygtige og skarpe kvinder. Christel Schaldemose, MEP og Lone Rasmussen, Markedschef Dansk Erhverv, til at holde oplæg om Internethandel, EU og forbrugerrettigheder. Derefter vil de svare på spørgsmål og deltage i debatten.
Moderator er Palle Lange Andersen, Formand Hillerød Cityforening. Læs mere

Regeringen og DF svigter borgerne

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

Stadig flere klager over den offentlige velfærd. Med en højere levealder stiger gruppen af ældre, som har behov for hjælp i hverdagen. Den samme udvikling ser vi inden for det specialiserede specialområde og inden for sundhedsområdet. En udvikling i befolkningssammensætningen som vil blive forstærket de kommende år.

I samme periode har såvel Regeringen, som DF lovet borgerne skattelettelser, flere patientrettigheder og bedre service, alt imedens de konsekvent har underfinansieret både kommunerne og regionerne økonomisk. Nu udtaler Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (v), at kommunerne ”svigter”, og at regionerne ikke er ”effektive” nok. Men hvem er det egentlig der svigter her? Regeringen og DF, som i en lind strøm lover borgerne mere velfærd og skattelettelser, men ikke sender penge efter budskaberne? Eller er det kommunerne og regionerne, som med flere og flere pålagte opgaver må prioritere og tage svære valg, når indsatserne er flere end den tildelte økonomiske ramme?
Læs mere

Handicappede børn i Hillerød Kommune

Af Kirsten Jensen, borgmester

Vi har travlt på både handicapområdet og specialundervisningsområdet. Omkring 350 familier til børn med handicap får tilbud og støtte af Hillerød Kommune.  Vi har i gennemsnit 370 elever, der modtager specialundervisning. 

Lige nu oplever nogle familier (lidt mere end ti) problemer med samarbejdet med kommunen, og det har givet anledning til mange artikler i aviserne.

Her bliver vores medarbejdere også kritiserede for ikke at være dygtige nok, men vi har dygtige, veluddannede medarbejdere – f.eks. psykolog-, handicap-, social og sundhedsfagligt personale, der ved, hvad de arbejder med. Vi bruger og lytter også til eksperter, der ikke er ansat i kommunen. Vores medarbejdere har valgt deres arbejde for netop at hjælpe børn og voksne i en svær situation. Læs mere

Debatmøde om sundhedsreformen

Socialdemokratiet i Hillerød afholdt mandag den 18. februar 2019 et velbesøgt åbent debatmøde på Grundtvigs højskole, med udgangspunkt i regeringens foreslåede sundhedsreform.

Læs også Hillerød Postens artikel om mødet

Panelet bestod af 4 dygtige og erfarne debattører, der hver især har tæt tilknytning til, og indsigt i det Danske sundhedsvæsen:

  • Nick Hækkerup, tidligere sundhedsminister, MF.
  • Vibeke Westh, Formand Dansk sygeplejeråd, Hovedstaden.
  • Susanne Due Kristensen, Sygeplejerske, Formand for Social -og psykiatriudvalget, Region H.
  • Thomas Brücker, Paramediciner, Medlem af byrådet i Hillerød.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte. Især i forhold til sundhedsreformens konsekvenser for den enkelte borger og dennes demokratiske indflydelse på sundhedsvæsnet, men også temaer som gratis tandpleje, ulighed i sundhedssystemet, lægemangel, tjenestepligt for nyuddannede læger, og forebyggelse blev debatteret. Læs mere

Indsigt og udsyn

Socialdemokratiets internationale arbejde

af Per Kristensen

Socialdemokratiets internationale arbejde er nok ukendt for de fleste medlemmer derfor den korte orientering om arbejdet.

Partiets internationale arbejder er med at fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier. Det gør vi ved at dele idéer, viden og oplevelser og vi støtter de projekter, der styrker en demokratisk kultur. Vores arbejde er sammen med den udviklingspolitiske og humanitære strategi og FN’s Verdensmål en vigtig brik i den samlede danske bistand.
Læs mere

Bogmøde med Pernille Rosenkrantz-Theil

Socialdemokratiet i Region Hovedstaden og Partikontoret inviterer til medlemsmøde med Folketingsmedlem og Socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det bliver en rigtig spændende aften, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller om sin nye bog, Hvilket velfærdssamfund? Bogen handler om velfærdsstatens svigt af de mest udsatte grupper i befolkningen, og den giver nogle konkrete bud på, hvordan vi som samfund kommer børns, unges og voksnes psykiske mistrivsel til livs.H

Hvor: Grundtvigs Højskole, Gymnastiksalen, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød Læs mere

Regeringen og DF fører hetz mod regionerne

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I øjeblikket kører Regeringen og DF en voldsom kampagne mod Regionernes bevarelse. Mange af de informationer, som fremføres i den kampagne giver ikke et retvisende billede.

Derfor kommer her et link til Danske Regioner og nogle let læselige sider, hvor I kan få indsigt i de mange initiativer, som allerede er i gang i regionerne og et mere faktuelt indtryk af det der sker i regionerne for borgerne og i samarbejdet med kommunerne både i tekst og tal. Læs mere