En folkeskole med plads til alle

Avisen har de sidste par dage skrevet en del om elever, der ikke modtager undervisning. De fleste er nok enige i, at det er en katastrofe for et barn ikke at deltage i fællesskabet. Hvad gør vi så ved det?

Jeg har arbejdet i folkeskolen i mange år, og jeg har oplevet elever, der havde det svært i skolen. Jeg ved af erfaring, at folkeskolen magter de fleste opgaver, hvis der indgås aftaler, hvor krav og forventninger til samarbejdet accepteres af de involverede. Det kan være vanskeligt at nå til enighed, og det tager tid. Derfor kan jeg ikke forstå, at man tager sit barn ud af et eksisterende tilbud uden at have et nyt parat. Det nytter ikke noget at tage barnet ud af fællesskabet mens der forhandles, fordi arbejdet med elevernes læring og udvikling er et samarbejde, og det er svært at komme tilbage til en klasse eller bare være undervisningsparat efter et længerevarende fravær.

Derfor vil ufleksible krav fra én part kun skabe uro i samarbejdet, hvilket ikke er til gavn for nogen – slet ikke eleven. Læs mere