Vi socialdemokrater er tilfredse med det nye budget

Det har fra starten været vores mål at sikre den kommunale velfærd. Det har vi gjort ved at holde fast i de nuværende grundnormeringer på både børne- og ældreområdet. Vi ville ikke spare her. Vi har også været med til at sikre penge til sygepleje og beskæftigelse, fordi det vil være forkert at spare her, når vi har mulighed for at lade være. Vi ville heller ikke spare på vores skoler. Vi har lagt et realistisk og robust budget, som et svar på de faktiske udgifter, som vi ved kommer.

For Socialdemokratiet har det været meget vigtigt at sikre fuld finansiering af det reformoplæg, der ligger på børneområdet, og som skal gøre det nemmere for børn i forskellige vanskeligheder og dermed også nemmere for deres klassekammerater, lærere, pædagoger og familie. Vi er meget glade for, at det kunne lade sig gøre.

Det er lykkedes i dette budget, og det er med til at sikre, at vi endnu bedre kan sikre den rette hjælp og omsorg for de børn, der har allermest behov for støtte.

Dette budget sætter også endnu mere fokus på den grønne omstilling.  Både når det handler om energi og mere natur i byerne. Vi vil f.eks. arbejde med grøn strøm, som vi kan producere lokalt, og der kan blive et samspil mellem kommune og kommunale forsyningsselskaber. Det er meget spændende, hvis vi kan ‘høste’ lokal grøn strøm fra f.eks. kommunale bygningers tage eller fra andre flader. Vi vil også gøre mere imod herreløst affald.

Vi har borgerne med os i kampen mod alt det affald, der flyder i naturen, og vi skal bakke borgerne op, så mindre affald bare smides, og så affald i naturen i større omfang samles op.

Vi er glade for lidt bedre muligheder for at bidrage til en smuk og mangfoldig natur.