Hillerød Kommune anviser stadig permanente flygtningeboliger

Af Thomas Brücker og Vivi Wøldike. Begge er medlemmer af byrådet i Hillerød

I nye ændringer på udlændingeområdet er der lagt op til, at den enkelte kommune kan beslutte ikke at anvise permanente boliger til flygtninge. I Hillerød Kommune har vi valgt en anden vej, fordi der er store fordele ved at anvise til permanente boliger. 

Vi sparer kommunekassen for en masse ekstra udgifter. Det skyldes at de kommunale udgifter til de midlertidige flygtningeboliger er høje sammenlignet med de permanente boliger.  

I en tid hvor antallet af flygtninge der kommer færre flygtninge til Hillerød Kommune, vil det at kunne anvise til en permanent bolig sikre, at vi kan nedlægge flere midlertidige flygtningeboliger og bruge ejendommene til andre kommunale formål. De ejendomme har vi brug for. Seneste eksempel på dette er det Hvide hus ved rådhuset, der fremover skal benyttes til HUV (Hillerød, Uddannelses- og vejledningscenter). 

En anden åbenlys fordel ved at anvise flygtninge til en permanent bolig er, at alle undersøgelser viser, at det øger trivslen hos de familier, der kommer væk fra de midlertidige og betaler husleje for en permanent bolig og det afspejler sig i deres evne til at blive selvforsørgende.  

Det er godt, at et bredt flertal i byrådet kan se fordelene ved dette.  Det var kun Nye Borgerlige der ikke kunne stemme for.