Socialdemokratiet vil sikre værdig tilbagetrækning

Af Thomas Brücker, medlem af byrådet i Hillerød

Vi har lige været vidne til at regeringen i samarbejde med de Radikale, har lavet en aftale om at forbedre seniorførtidspensionen.

En aftale der ifølge dem skal give op imod 17000 danskere der arbejder 15 timer eller mindre ret til førtidspension.

Problemet er bare at tallet ikke er 17000 men snarere 130. Det skyldes at folk med maksimalt 15 timers arbejdsevne allerede er sygemeldte eller i flexjob da ingen kan leve  alene af at arbejde 15 timer om ugen.

At lempe seniorførtidspensionen løser jo ikke de reelle problemer som samfundet står overfor. Nemlig at vi gerne vil sikre at mennesker der har haft et langt og hårdt arbejdsliv også kan sikres en værdig alderdom.

Vi skal i fælleskab med arbejdsmarkedets parter finde en løsning der sikre at folk kan gå på pension i tide så de også kan nyde Deres fritidsinteresser og være der for Deres børnebørn.

Vi må og skal være langt mere ambitiøse end blot at hæve et timetal fra 12,5 timer til 15 timer for at man kan komme i spil til en visiteret seniorførtidspension. En ordning der på ingen måde sikre at folk bliver nedslidte. Vi vil ikke kalde denne aftale et blufnummer men snarere en aftale der intet rykker når den rammer den virkelige verden da hoveparten af de 17000 personer årligt i forvejen er faldet ud af arbejdsmarkedet.

Og det er dem vi skal finde en værdig løsning for før dette sker.