Regeringen og DF svigter borgerne

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

Stadig flere klager over den offentlige velfærd. Med en højere levealder stiger gruppen af ældre, som har behov for hjælp i hverdagen. Den samme udvikling ser vi inden for det specialiserede specialområde og inden for sundhedsområdet. En udvikling i befolkningssammensætningen som vil blive forstærket de kommende år.

I samme periode har såvel Regeringen, som DF lovet borgerne skattelettelser, flere patientrettigheder og bedre service, alt imedens de konsekvent har underfinansieret både kommunerne og regionerne økonomisk. Nu udtaler Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (v), at kommunerne ”svigter”, og at regionerne ikke er ”effektive” nok. Men hvem er det egentlig der svigter her? Regeringen og DF, som i en lind strøm lover borgerne mere velfærd og skattelettelser, men ikke sender penge efter budskaberne? Eller er det kommunerne og regionerne, som med flere og flere pålagte opgaver må prioritere og tage svære valg, når indsatserne er flere end den tildelte økonomiske ramme?

Regeringen falder i Luksusfælden. De køber ind i blind tiltro til, at andre tager ansvaret for regningen.

Seneste udspil fra regeringen og DF er et forslag til en ny sundhedsreform. Men vil den løse de problemstillinger den italesætter? Den vil nedprioritere borgernes indflydelse og pålægge kommunerne endnu flere opgaver, som igen skal prioriteres blandt hjemmehjælp, hjælpemidler og andre sociale indsatser. Og finansieringen? Den skal primært komme gennem ”effektiviseringer” i de mange kommuner, som allerede er ”effektiviseret” så meget, at der ikke er råderum til helt elementære hjælpeforanstaltninger.

Så nej tak til mere statslig styring, omkostningstunge strukturreformer, og tomme velfærdsløfter. Vi skal have genskabt tilliden til vores velfærdssystem. Det gør vi ved, at investere i det der giver værdi for borgerne. Tid til nærhed, kvalitet i behandling, meningsgivende sociale indsatser og en lovgivning, der understøtter samarbejdet mellem kommunerne og regionerne. Det gør man ikke ved, at prioritere skattelettelser, nytteløse strukturreformer og andre luftkasteller.