Debatmøde om sundhedsreformen

Socialdemokratiet i Hillerød afholdt mandag den 18. februar 2019 et velbesøgt åbent debatmøde på Grundtvigs højskole, med udgangspunkt i regeringens foreslåede sundhedsreform.

Læs også Hillerød Postens artikel om mødet

Panelet bestod af 4 dygtige og erfarne debattører, der hver især har tæt tilknytning til, og indsigt i det Danske sundhedsvæsen:

  • Nick Hækkerup, tidligere sundhedsminister, MF.
  • Vibeke Westh, Formand Dansk sygeplejeråd, Hovedstaden.
  • Susanne Due Kristensen, Sygeplejerske, Formand for Social -og psykiatriudvalget, Region H.
  • Thomas Brücker, Paramediciner, Medlem af byrådet i Hillerød.

Spørgelysten var stor hos de fremmødte. Især i forhold til sundhedsreformens konsekvenser for den enkelte borger og dennes demokratiske indflydelse på sundhedsvæsnet, men også temaer som gratis tandpleje, ulighed i sundhedssystemet, lægemangel, tjenestepligt for nyuddannede læger, og forebyggelse blev debatteret.

Der var også stor bekymring for reformens betydning for det specialiserede socialområde, psykiatrien og ikke mindst den regionale udvikling. Regional udvikling vedrører bl.a. den trafikale sammenhæng i regionen, Nyt Nordsjællands Hospital, jordoprensning, samt klima og miljø indsatsen. Områder, som med en nedlæggelse af regionerne, fremadrettet vil blive udflyttet til Stat/kommune, Fyn og Jylland. Det vil betyde et tab af kompetencer, arbejdspladser og lokal brugerindflydelse i Nordsjælland.

Den store spørgelyst blev imødegået af gode og uddybende svar, vinklet ud fra de fire indlægsholderes baggrund. På en forespørgsel fra salen, om Socialdemokratiet vil tilbagerulle en eventuel vedtagelse af Regeringens sundhedsreform, hvis de får flertal bag sig efter valget svarede Nick Hækkerup:

“S vil bevare regionerne og nærdemokratiet. Det vil vi nu og det vil vi efter valget”.

Generelt var der stor enighed om, at der er udfordringer i sundhedssystemet og behov for mere samarbejde, nærhed og sammenhæng i patientforløbene, men der var også stor enighed om, at regeringens forslag om en ny stor bureaukratisk strukturreform på sundhedsområdet ikke er løsningen. Den vil blot fjerne ressourcer og fokus fra arbejdet med at imødekomme fremtidens sundhedsudfordringer og centralisere beslutningerne, væk fra borgerne.