Indsigt og udsyn

Socialdemokratiets internationale arbejde

af Per Kristensen

Socialdemokratiets internationale arbejde er nok ukendt for de fleste medlemmer derfor den korte orientering om arbejdet.

Partiets internationale arbejder er med at fremme udviklingen af velfungerende demokratiske politiske partier. Det gør vi ved at dele idéer, viden og oplevelser og vi støtter de projekter, der styrker en demokratisk kultur. Vores arbejde er sammen med den udviklingspolitiske og humanitære strategi og FN’s Verdensmål en vigtig brik i den samlede danske bistand.

Når vi samarbejdet med søsterpartier, betyder det, at vi har nogle bredt definerede fælles ideologiske standpunkter. Men da partierne opererer i forskellige områder og under forskellige betingelser, betyder søsterdimensionen ikke nødvendigvis at partiernes standpunkter er helt ens. Men vi arbejder altid indenfor områder, som vi til enhver tid kan forsvare.

Skaber vi så succeser? Det korte svar er ja. Vi har bidraget med etableringen af partiers struktur – og vi har set en positiv udvikling i antallet af politikere rundt om i verden, som tager afsæt i vores samarbejde og værdigrundlag. Det betyder altså, hvis vi måler succesen på den måde – at vi socialdemokrater har skabt flere succeser. I øjeblikket arbejder vi i Swaziland, Filippinerne, Indonesien og Myanmar. Derudover undersøger vi
muligheden for et partnerskab i Burkina Faso med partiet ”People’s Movement for Progress”, som er et ungt parti i et stadig spædt demokrati.

Pengene kommer fra ”Dansk Institut for Partier og Demokrati”, som blev etableret af Folketinget i maj 2010. Instituttet har til formål at styrke og supplere den danske udviklingsbistand, gennem støtte til politiske partier i udvalgte udviklingslande.

I Asien samarbejder vi med det regionale netværk ”Social Democracy in Asia”, som har
medlemmer fra mere end 12 lande i Syd- og Sydøstasien. I samarbejdet fokuserer vi særligt på partier i de tre lande Filippinerne, Indonesien og Myanmar. Projektet fokuserer på at assistere Social Democracy in Asias medlemspartier med at drage
inspiration fra netværkets tematikker og udvikle progressiv, socialdemokratisk politik på
inkluderende vis på nationalt plan. Fremover vil vi fortsat have fokus på inkluderende
politikudvikling, men tematisk vil der være mere fokus på socialstaten, herunder
velfærdsmodeller, social politik og socialdemokratisk regeringsførelse.

Der er ofte nogen der spørger ”…om vi laver socialdemokrater i Afrika?” – nej vi samarbejder med at danne og udvikle et demokratisk samfund i samarbejde med de lokale ønsker og ideer. Det kan godt være, at der så kommer en socialdemokrat ud af arbejdet – men nok ikke en socialdemokrat som vi kender i Danmark. Vi ved godt, at vi ikke kan skabe demokratiske samfund alene – det er altid i et samarbejde – og her bidrager vi med det vi kan – det vi er gode til som fx lytte aktivt, have respekt for andres leveforhold og handle derefter.

Formålet med vores engagement er at fremme demokrati, solidaritet samt skabe lige muligheder for alle i de omtalte lande – det gør vi gennem politisk og organisatorisk kapacitetsopbygning.

I det lille enevældige kongedømme, Swaziland, samarbejder vi med partiet SWADEPA i hvad der fundamentalt er en 360 o -kapacitetsopbygning af et parti, der kæmper for demokrati i Swaziland, og som siden sin etablering i 2011 har rystet regimet i landet. Der er heldigvis flere lokale socialdemokrater, der hjælper til i forbindelse med besøg fra de politiske delegationer, der inviteres til Danmark. Det er ikke altid Socialdemokratiets søsterpartier, der besøger os i kommunerne – vi hjælper også Institut for Partier og Demokrati med deres gæster.

Det giver også os mulighed for at komme tæt ind på livet af politiske aktiviteter fra en verden udenfor vores egen. Det kan vi alle kun blive klogere af. Såvel vores gæster som os selv.