Fornuftige justeringer af folkeskolereformen

Af Nick Hækkerup, MF, og Christina Høi Skovdal, byrådsmedlem og lærer

Et bredt flertal i Folketinget har indgået et forlig om folkeskolen. Der er lyttet til og taget hånd om væsentlige dele af de udfordringer, som fulgte af skolereformen.

Vi skal skabe gode rammer for folkeskolen. Det skal være nemt at åbne skolen for omverdenen, og eleverne skal møde afvekslende undervisning, der styrker deres faglighed og trivsel.

De små elever får en kortere skoledag, hvor der stadig er plads til den understøttende undervisning. I den understøttende undervisning skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning. Det er godt.

Hvis der bare skulle læsses flere fagtimer på, ville vi ikke skabe den gode og varierede skoledag, som vi vil have for vores elever.

I Hillerød Kommune har flere skoler nedsat timetal for de ældste elever. Det er et vigtigt håndtag, fordi skolerne på den måde kan have to voksne med i undervisningen.

Med den nye aftale bliver det nemmere at tage denne mulighed i brug. Alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen kan konvertere op til to klokketimers understøttende undervisning til andre aktiviteter.

I Hillerød Kommune har nogle af vores skoler indført det, de kalder ‘studietid’, hvor eleverne kan få mere hjælp af deres lærer, fordi skolerne kan lave holddeling i klassen eller på tværs af klasser. Med flere voksne i klassen er det nemmere at se, hvilke behov eleverne har, og hvordan du understøtter deres læring. Det er nemmere at holde elevsamtaler, fordi der er mulighed for en anden lærer i klassen, mens du afholder samtalerne.

Et godt resultat understøttes naturligvis af, om kommunerne har tilstrækkelige midler. Lige som vores fagligt kompetente lærere skal have frihed til at gennemføre undervisning af høj kvalitet.

De løsere bindinger på fælles mål er med til give den didaktiske frihed tilbage til medarbejderne. Men også den styrkede praksisfaglighed, hvor de praktisk/musiske fag fylder mere i folkeskolen, er gode takter for vores fælles folkeskole.

Vi har allerede en god folkeskole med dygtige medarbejdere, elever, der trives, og lærere og forældre, der grundlæggende er tilfredse med skolen. Nu er der taget skridt til at gøre den endnu bedre.