Budget 2019-22 indgået

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

Så fik vi landet et budget i Region H. Enhedslisten. DF, Konservative og LA er ikke med i forliget. Liberal Allinace (2 pers.) meldte sig i første omgang som en del af forliget, men i praksis støttede de ikke op om den fælles aftale. De blev derfor til sidst af forligspartierne bedt om at melde klart ud om de tilsluttede sig forliget eller ej. Da de 2 medlemmer ikke kunne komme med en klar melding ekskluderede de sig selv, og de er derfor ikke med i budgetforliget 2019-22 længere.

Selve budgettet er knapt så presset som de forrige år, men vi er fortsat underfinansieret i forhold til udviklingen i sundhedsudgifterne. I Region Hovedstaden skal vi derfor finde besparelser i år igen, ligesom der ligger besparelser fra tidligere budgetår, som først udmøntes i år. Som det ser ud nu er det ”kun” et mindre antal medarbejdere (72) i Region H som skal afskediges. Vi gør imidlertid alt hvad vi kan for at omplacere disse medarbejdere i andre stillinger, og antallet af medarbejdere der står til afskedigelse falder heldigvis fortsat. Det er absurd, at vi skal afskedige folk, når vi er så presset i sundhedsvæsnet, som vi er. Det er imidlertid det vilkår vi er underlagt, når vi har en statsstyret økonomi.

I budgettet er der overordnet afsat penge til at påbegynde en gennemgribende renovering af de mange efterhånden nedslidte hospitalsbygninger. Der er også givet en flot saltvandsindsprøjtning til Psykiatrien, ligesom der er et stort fokus på at styrke samarbejdet med kommunerne, så der skabes mere sammenhæng i patientforløbene.

Lokalt betyder forliget også, at Gribskovbanen nu bliver færdigrenoveret så den kan holde de næste 40-50 år. Desuden sker der en flytning af stationen i Helsinge fra Laugø til Helsinge Nord. Hvis I følger dette link kan I selv læse budgettet og de områder der interesserer jer.  https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Documents/Budget%202019/rh_budgetaftale_2019_pdfa.pdf

Når vi nu er ved trafikken kan jeg også lige berette, at linje 390R d. 9.december 2018 bliver omlagt, så rejsende mod Helsinge ikke fremadrettet bliver bremset af bommene ved stationen. Ændringen betyder, at bus 390R fremover vil køre direkte til Helsingør station modsat i dag, hvor den kører forbi Sundhedshuset og Kulturværftet i Helsingør først. Denne løsning giver luft i køreplanen til, at bussen kan få en bedre forbindelse med lokaltoget i Helsinge og samtidig bevare en god korrespondance til Kystbanen i Helsingør.

Sundhedsreformen, som lader vente på sig

Vi venter i øjeblikket på at regeringen skal komme med sit bud på en sundhedsreform. Og ventetiden trækker tilsyneladende ud. DF og Konservative melder klart ud, at de gerne ser regionerne nedlagt. Venstre er mere uklar. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby prøver hver dag at overgå sig selv i sin kritik af Regionerne, medens Lars Lykke Rasmussen Regionernes bryster sig af regionernes fine resultater. Der er simpelthen gået valgkamp i den.

Naturligvis kan vi alle lære og blive bedre, men jeg mener ikke, at diskussionen om en nedlæggelse af regionerne bygger på et sagligt grundlag. Hvorfor skulle 21 små lokale enheder skabe en bedre koordinering og sikre mindre ulighed i sundhed på landsplan end 5 samtalende Regioner? Vi har allerede klyngesamarbejder med kommunerne i relation til de fleste sygehuse. Så intet nyt her. Man kan derfor spørge: Har sundhedsvæsnet brug for flere gennemgribende reformer til mange milliarder kroner eller skal vi forbedre det grundlag vi har? Og er det en gevinst hvis staten overtager styringen af sundhedsvæsnet? Skat er et tydeligt eksempel på hvad der sker, når staten overtager inddrivelsen af skatter. Så taber alle borgerne. Et andet statsstyret projekt er De særlige pladser i Psykiatrien. De står gabende tomme og koster millioner. Millioner som kunne gavne mange andre steder i et udsultet sundhedsvæsen. Man kan også spørge om mindre demokrati giver borgerne bedre løsninger? Alle patienter bliver i dag inddraget og tilbydes  indflydelse på eget patientforløb, men jeg er enig i, at vi, i samarbejde med patienter, pårørende og kommunerne kan blive bedre til at skabe mere sammenhæng for de 10% af patienterne som har mere komplekse patientforløb. Men behøver vi omorganisere hele sundhedsvæsnet for at sikre dette sker? Og hvem skal varetage alle de områder der går på tværs af regioner og kommunerne?  Kommunerne og regionerne arbejder allerede godt sammen om at fremme sammenhængen i patientforløbende, men arbejdet er komplekst. Desuden mangler vi, at staten vedtager de lovmæssige rammer som gør vi kan komme videre. Hvorfor starter staten ikke bare med at sikre, at dette sker? Også her bremser staten fremdrift i udviklingen på sundhedsområdet.

På et stort dialogmøde om Fremtidens sundhedsvæsen d. 8 november i København var den tydelige besked til staten, at hverken kommuner, regioner, patienter, medarbejdere, ledelser eller patientforeningen ønsker en gennemgribende omorganisering af sundhedsvæsnet, altså lige bortset fra DF, Venstre og Konservative. Men vi er alle åbne for, at evaluere den nuværende struktur så vi kan identificere områder og iværksætte indsatser, der konkret kan bidrage til mere kvalitet for borgerne. Hvis man vil gennemføre en ny omfattende sundhedsreform bør det ske på et oplyst grundlag og fordi den kan sikre bedre forhold for patienterne. Man kan dog blive i tvivl om regeringens motiver bag en ny sundhedsreform, når Ellen Trane Nørby i Altinget for 14 dage siden udtalte;” at der er behov for en ny sundhedsreform fordi det er problematisk, at 4 ud af 5 Regioner ledes af Socialdemokrater”.