Status for budget 2019

Af Susanne Due Kristensen, byråds- og regionsrådsmedlem

I Region H er vi så småt ved at lade op til budgetforhandlingerne med både et konstruktivt gruppemøde på Esrum Kloster d.12/8 og nu med et budgetseminar d. 14/8 i Region H. Selv om budgetaftalen med Staten, som blev indgået i juni 2018 er lidt bedre end sidste år, så er vi stadig nødt til at finde besparelser i år. Men der er mere ”luft” i budgettet end sidste år, ligesom vi er kommet af med effektiviseringskravet på 2%.  

Som formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg er jeg særligt glad fordi det er besluttet at friholde Region Hovedstadens Psykiatri for besparelser i år, men ikke nok med det, så vi tilføres også 63 mio. nye kroner. Det er skønt endelig at få mulighed for, at give Psykiatrien et tiltrængt løft. Og jeg lover, at hver en krone skal gå på initiativer der kan fremme kvalitet og sammenhæng til gavn for patienter, medarbejdere og pårørende.

Som flere af jer måske har hørt er vi desværre blevet noget amputeret erhvervspolitisk, idet regeringen har indgået en aftale med kommunerne om, at en stor del af erhvervs- og vækstområdet skal overgå fra Regionerne til kommunerne. Det betyder at en lang række tværgående initiativer nu fjernes fra Regionerne. Det fulde overblik over hvilke konsekvenser det vil få i fremtiden, i forhold til den samlede erhvervs- og vækstpolitik, er endnu ikke klarlagt, da lovgrundlaget ikke er færdigudarbejdet. Det er ikke dårligt, at kommunerne får mere ansvar. Problemet er hvilken betydning det får for de mere tværgående initiativer? Desuden er der indlagt en spareøvelse i forslaget og KL er da også begyndt at blive bekymret for økonomien. Men mere om dette når det endelige lovgrundlag foreligger.

På det Regionale udviklingsområde har en tilbagebetaling fra Movia på godt 50 mio. betydet, at der i 2019 er lidt mere luft til investering. Her er både investering i busfremkommelighed, investering i cyklisme og i Lokalbanen på tapetet. Nye beregninger fra Movia om fremtidens udgifter til busdrift ser også ud til at blive mindre de kommende år. Dermed er den udfordring, som i foråret skabte stor debat i forhold til busdriften efter 2020 i relation til Letbanen, reduceret væsentligt. – også dette er godt nyt. Ellers er det begrænset hvad jeg kan skrive her og nu, da vi netop er i gang med at starte arbejdet op igen efter ferien – og fordi jeg i forhold til budgettet ikke kan løfte sløret for alle de initiativer vi gerne ser gennemført. Èt er dog sikkert – vi vil igen i år gøre alt for, at indgå et budgetforlig med et solidt Socialdemokratisk fingeraftryk.