Budgetforlig 2017, ny apotekerlov og regionsrådsvalg

Af Susanne Due Kristensen, Regionrådsmedlem for Hillerød og Gribskov kommuner

Siden sidst har vi landet et budgetforlig i Region Hovedstadens budget. Alle partier er i år med. Det er igen lykkedes Socialdemokraterne, at få sat et stort aftryk på forliget, indenfor de snævre rammer vi har.

I budgettet er vi blevet enige om i højere grad styre efter patientrettigheder og udrednings- og behandlingsrettigheder end i forhold til, hvor meget vi kan producere. Derfor har vi besluttet at indføre takstfri styring på endnu flere af vores sygehusafdelinger. Det er en god håndsrækning til personalet, at de ikke længere hovedløst skal løbe stærkere og stærkere.

Vi har også fået styrket den akutte indsats med flere ambulancer, så vi kan nå hurtigere frem til de der har behov, og styrket indsatsen med implementeringen af sundhedsplatformen og for borgere med særlige sygdomme, herunder Meningitis. Igen i år glæder jeg mig som psykiatriordfører over, at det har været muligt at prioritere flere gode initiativer indenfor psykiatrien. Blandt andet er Børne-ungepsykiatrien og akutpsykiatrien sikret et løft, ligesom vi fortsat har kunne fastholde vores dygtige Recovery-mentorer.

Når det er sagt, så er der stadig store besparelser på spil, fordi Region Hovedstaden løbende underfinansieres. Vi vil dog ikke opleve de samme antal afskedigelser som sidste år, da reduktionerne i budgettet for de fleste hospitalers vedkommende kan sikres gennem omplaceringer og naturlig afgang. Du kan selv læse mere på følgende link.

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Documents/Samlet%20budgetaftale%20endelig.pdf

Mere lokalt kan jeg berette, at der lusket en ny Apotekerlov igennem i folketinget. Det er rigtigt skidt for Nordsjællands borgere. Venstres lovforslag, har til formål at etablere en ny vagttjeneste for apotekerne, som skal lette borgernes adgang til at påbegynde lægemiddelbehandling og sikre en bedre geografisk dækning i vagterne. Region Hovedstaden har af hensyn til borgerne indstillet en fortsat døgnåbning af Hillerød Apotek for netop, at sikre lettere adgang for borgerne i Nord. Men det har Lægemiddelstyrelsen og dermed Sundhedsminister Ellen Trane Nørby valgt at se bort fra, så nu er hele område Nord dvs. Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund, Fredensborg, Hørsholm, Hillerød og Allerød bragt i en situation, hvor vi fra 1. januar 2018 er henvist til at køre til Lyngby mellem 21-24 og til København V i nattetimerne for, at hente medicin. Med både et stort psykiatrisk hospital og et akut hospital i Nord rammer denne beslutning 320.000 borgere meget skævt og regeringens udsagn om mere lighed i sundhed klinger voldsomt hult. Socialdemokratiet har også stemt for loven, men jeg er sikker på, at man ikke er opmærksom på den måde loven er udmøntet på. Jeg har derfor kontaktet Flemming Møller Mortensen (sundhedsordfører i FT) og Christina Antorini (lokal repræsentant for FT) for, at undersøge om der ikke kan sikres en bedre adgang for alle os i Nordsjælland.

Ellers er der nu ved at komme fuld fart på valget og jeg er alle vegne i øjeblikket. Hvis du under valgkampen har brug for informationer om regionen, vil hjælpe med at dele pjecer ud eller på anden måde har brug for min støtte kontakter du mig bare. Mine kontaktoplysninger står bag på bladet. Jeg vil også være at finde i Gribskov under mange af valgarrangementerne. Med håb om en overvældende sejr til Socialdemokraterne vil jeg ønske alle et godt valg. Husk nu at stem, og gerne personligt, da det er vigtigt, at vi fortsat er repræsenteret i både byråd og regionsråd. Godt valg alle sammen.