Lidt om køkkenet på nyt Nordsjællands Hospital

Af Susanne Due Kristensen, Regionrådsmedlem for Hillerød og Gribskov kommuner

Tak for sidst og tak for en god modtagelse på generalforsamlingerne. Jeg er pt. godt i gang med, at forberede mig til valget med billeder og video. Det bliver rigtigt godt og glæder mig til, at gå i valgkamp med jer til efteråret.

Jeg har i dette indlæg valgt at opdatere jer om ”Køkkensituationen” på Nyt Nordsjællands Hospital, i forlængelse af den debat, som den sidste tid har verseret i medierne.

Som I sikkert har erfaret afviste fungerende sundhedsminister Karen Elleman, at vi måtte tilbygge et hospitalskøkken for Region Hovedstadens egne penge. Vi har nu søgt 3 gange og fået afslag 3 gange.

DF har så efterfølgende været fremme med, at vi alternativt nu skal søge om, at opføre et køkken i et OPP(Offentligt-privat) samarbejde. Det vil sige at vi med hjælp fra private investorer bygger et køkken. DF henviser til, at en sådan tilladelse er givet af regeringen, til bygning af et psykiatrisk hospital ved Skejby. 

Der er imidlertid forskel på dette byggeri og det i Hillerød. I Skejby vil det psykiatriske hospitalsbyggeri godt blive opført i samme periode, som Skejby sygehus bygges, men byggeriet er ikke en del af kvalitetsfondsbyggeriet.

Det er et integreret køkken på Nyt Nordsjællands hospital.

Vi har tidligere bedt administrationen i Region Hovedstaden undersøge denne mulighed, herunder muligheden for, som Venstre nu foreslår igen, at en fond opfører køkkenet. Begge muligheder har tidligere i denne valgperiode været undersøgt administrativt, men administrationen har vurderet, at det ikke var en realistisk mulighed, som præmisserne er for kvalitetsfondsbyggerierne. 

Men trods dette er vi med. I socialdemokratiet mener vi, at enhver sten der kan vendes i denne sag, skal vendes.

Så ved sidste regionrådsmøde besluttede vi derfor sammen med C,V, O og F, at regionsrådet skulle udforme en ny henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, hvori der udtrykkes ønske om, at bygge et nyt køkken som OPP- projekt. B og Ø stemte imod.

Hvis vi får lov, hvilket jeg desværre tror er meget tvivlsomt, så kan vi risikere at vi skal deponere lige så mange penge til staten, som selve byggeriet af køkkenet koster. Det vil gøre den regionale udskrivning meget dyr og forsinket byggeriet med mere end 1 år. Men det tager vi med, hvis det skulle vise sig, at vi mod forventning bliver positivt overrasket.

Det er imidlertid ved at være sidste udkald for alternative løsninger. Vi skulle gerne gå i jorden sidst på året, hvis byggeriet skal være færdigt ultimo 2021.

Hvis vi ikke meddeles tilladelse nu, så har vi 2 muligheder tilbage. Første mulighed er, at vi enten får så gode tilbud, når vi udbyder hospitalsbyggeriet, at vi får råd til at bygge et køkken af overskuddet (ville være fantastisk, men nok ikke realistisk) alternativt, at Region Hovedstaden tilbygger et køkken efter byggeriet er færdigt fordi, så er vi fri af de klausuler der er forbundet med kvalitetsfondsbyggerierne.

Men foreløbig venter vi spændt på nyt fra ministeriet.

I ventetiden er mange kommuner i Nordsjælland i et samarbejde begyndt at udøve pres på staten og jeg fortsætter med at stille spørgsmål, som kan anvendes i argumentationen for et køkken på hospitalet. Disse spørgsmål og svar på dem, både mine og andres kan læses på regionens hjemmeside via dette link, hvor der også er mange andre interessante spørgsmål og svar:

https://www.regionh.dk/politik/regionsraadet/spoergsmaal-til-regionsraadet-og-administrationen/Sider/2017_-_spoergsmaal_fra_regionsraadets_medlemmer_til_administrationen.aspx?rhKeywords=politikersp%C3%B8rgsm%C3%A5l